arvestite näitude võtmine ja edastamine
   küttesüsteemi tehnohooldus (üldkasutatavates ruumides)
      veevarustuse ja kanalisastioonisüsteemi tehnohooldus (üldkasutavates ruumides)
            elektrisüsteemi ja valgustite tehnohooldus (üldkasutavates ruumides)
                välisuste tehnohooldus (üldkasutavates ruumides)
                   katuste ja fassaadide tehnohooldus